Kythira Wind Turbines Information

Η διαδικασία αδειοδότησης

Ο Νόμος 3468/2006 (ΦΕΚ 129 A) αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αιολικής ενέργειας. Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αιολικής ενέργειας, ο νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209A) καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, διαφοροποιούμενη ανάλογα με την ονομαστική ικανότητα του έργου και τη θέση του εντός ή όχι προστατευόμενης περιοχής (Εθνικό Πάρκο, περιοχή Natura 2000 κ.λπ. ).

Τα κύρια ορόσημα και άδειες για ένα έργο αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, που εκδίδονται διαδοχικά, είναι:

α) Η Άδεια Παραγωγής, η οποία στην πράξη αποτελεί «έγκριση σκοπιμότητας έργου».

β) Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή άλλως Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)..

γ) Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης δικτύου (ΟΠΣ), η οποία εκδίδεται μετά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και εξασφαλίζει πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καθορίζει το σημείο του δικτύου όπου θα συνδεθεί η μονάδα αιολικής ενέργειας, τα απαιτούμενα έργα για το σκοπό αυτό και το κόστος τους.

δ) Η Άδεια Εγκατάστασης. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την Άδεια Εγκατάστασης, στο βαθμό που έχει ληφθεί μια Οριστική Προσφορά Σύνδεσης Δικτύου και πληρούνται διάφορες επίσημες προϋποθέσεις – οι οποίες υπόκεινται σε κατάλληλη προετοιμασία και στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή να τις εκτελέσει (πληρωμή φόρων, τελών, δικαίωμα χρήσης γης κ.λ.π.). Η άδεια εγκατάστασης παρέχει το δικαίωμα να πραγματοποιηθεί η κατασκευή του έργου.

ε) Η Άδεια Λειτουργίας είναι η τελική άδεια ενός έργου αιολικής ενέργειας και εκδίδεται μετά την κατασκευή και την επιτυχή εκκίνηση του σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε τους οδηγούς (1 στα Ελληνικά και 2 στα Αγγλικά) σχετικά με την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.

Πηγή: https://eletaen.gr/wf-licensing-in-greece-en-dec-2018 και  https://eletaen.gr/en/an-illustrative-quide-for-the-wind-farms-licensing-procedures/

Ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Θέματα αδειοδότησης και κανονιστικό πλαίσιο 06-2019 (στα Ελληνικα)

Ένας οδηγός για την αδειοδότηση χερσαίων αιολικών έργων στην Ελλάδα 12-2018 (στα Αγγλικά)

Ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Θέματα αδειοδότησης και κανονιστικό πλαίσιο 06-2019 (στα Αγγλικά)